Hallo. Wij zijn People Intouch.

People Intouch is in 2004 opgericht om organisaties van dienst te zijn die een Europees alternatief voor de Amerikaanse benadering van klokkenluiden zochten. In de jaren sinds de oprichting is het een zeer internationaal bedrijf geworden met klanten in 57 landen, die actief zijn in allerlei sectoren van het bedrijfsleven en de overheid. People Intouch is gevestigd in Amsterdam. Ons kantoor bevindt zich in het Olympisch Stadion in het populaire zakendistrict de Zuidas.

Dummy

Wereldwijde beschikbaarheid en dekking

Met klanten in 57 landen is People Intouch de meest internationaal georiënteerde specialist voor het melden van misstanden. Bovendien is het SpeakUp® Systeem in meer dan 70 talen en meer dan 200 landen beschikbaar. People Intouch kan daardoor met recht beweren dat het als enige een systeem met wereldwijd bereik heeft.

Omdat we gevestigd zijn in Amsterdam, een stad waar meer dan 180 nationaliteiten wonen en werken, zijn onze medewerkers van nature kosmopolitisch ingesteld. People Intouch beschikt over de deskundigheid, mensen en middelen die nodig zijn om onze internationale en meertalige klanten van dienst te kunnen zijn, ook klanten die slechts in enkele landen actief zijn.

Dummy

Een Europese aanpak voor het melden van misstanden

In Europa wordt klagen over collega’s in het algemeen als ongepast beschouwd. Dat zit nu eenmaal diep geworteld in onze geschiedenis en cultuur. De landen in Europa zijn ooit wel eens bezet geweest door een vreemde macht of bestuurd door regimes die mensen stimuleerden om elkaar te verraden en aan te geven. Om die reden is het ongepast om loyale werknemers te ondervragen als ze hun werkgever willen helpen door mogelijke misstanden binnen het bedrijf te melden.

Ook gegevensbescherming en -beveiliging zijn in Europa heel belangrijke kwesties. Dat betekent dat de rechten van iedereen die betrokken is bij het melden van misstanden worden beschermd en dat bedrijfsgegevens worden beveiligd tegen hacken door andere groepen of zelfs door overheden.

People Intouch snapt deze gevoeligheden heel goed. We hebben een concept voor het melden van misstanden ontwikkeld waarbij vanaf het begin rekening is gehouden met al deze problematiek, maar waarbij de kwaliteit van het systeem niet in het geding komt.

Dummy

Specialist met focus

People Intouch is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van slechts één dienst: communicatie over misstanden. Binnen het hele spectrum van preventie, detectie en correctie, houdt People Intouch zich met slechts één onderdeel bezig: detectie.

People Intouch biedt dus geen consultancydiensten op het vlak van preventie en correctie van misstanden of fraude. Onze specialisten ondersteunen en adviseren klanten echter wel over het optimaliseren van implementatie- en uitvoeringstrajecten.

misconduct reporting and communication

SpeakUp®: melden én communiceren.

Het telefoon- en websysteem SpeakUp® is ontworpen voor de communicatie met (anonieme) melders van misstanden. Het is niet bedoeld als een manier om beschuldigingen ‘over de heg te gooien’ (eenrichtingsverkeer). Doordat communicatie met de melder mogelijk is, kan de melding van een misstand op een voor alle betrokken partijen eerlijke manier worden onderzocht en beoordeeld. Daardoor kunnen organisaties een vertrouwensband met de melder opbouwen en kan er een ‘SpeakUp-cultuur’ zonder angst voor represailles worden gecreëerd.

SpeakUp® faciliteert deze directe en meertalige telefoon- en webcommunicatie tussen melder en organisatie op unieke wijze: melders kunnen in meer dan 70 talen hun melding doen. De organisatie ontvangt vervolgens een Engelstalige versie van de melding en beantwoordt deze ook in het Engels. People Intouch zorgt ervoor dat de communicatie van en naar al deze talen binnen één werkdag wordt vertaald.

Onze mensen

 • Client services managers
 • Implementatieconsultants
 • Vertalers
 • Message handlers
 • Service- en ondersteuningsadviseurs
 • Privacyexperts
 • Contractmanagers

 

 • Commerciële managers
 • IT-beveiligingsmanagers
 • Softwareontwikkelaars
 • Functionele specialisten
 • Projectmanagers
 • Softwareontwerpers
 • Server- en systeembeheerders
Dummy

Kantoor in Amsterdam

People Intouch is gevestigd in Nederland. Dat biedt drie belangrijk voordelen:

 • De bescherming van privacy is een kwestie van nationaal belang in Nederland en de Autoriteit Persoonsgegevens staat in hoog aanzien. Nederland heeft ook evenwichtige arbeids- en ondernemingsraadwetgeving en unieke relaties tussen werkgevers en werknemers. Deze ‘Rijnlandse’ Europese manier van denken zit diep geworteld bij People Intouch. Voor onze Angelsaksische collega’s blijft dit een vreemd verschijnsel, dat ze maar moeilijk kunnen begrijpen.
 • Berichten die ontstaan in Europa, verlaten Europa niet. Bovendien komen alle berichten uit de rest van de wereld in Amsterdam binnen. Daardoor hoeven er niet zo veel gedetailleerde aanvragen naar de verschillende (met name Europese) gegevensbeschermingsautoriteiten te worden gestuurd.
 • Er worden geen gegevens bewaard in de VS. De EU en veel Europese bedrijven zijn zeer kritisch over de manier waarop de VS omgaat met de privacy van EU-burgers. Vooral omdat de Amerikaanse autoriteiten extreem ingrijpende bevoegdheden hebben gekregen in het kader van de ‘oorlog tegen het terrorisme’.

We houden het graag persoonlijk

Omdat SpeakUp® een sterk geautomatiseerde, zeer geavanceerde oplossing is, hebben de medewerkers van People Intouch de tijd om klanten te helpen bij het implementeren en uitrollen van het systeem. Het team van People Intouch bestaat uit professionals die heel goed snappen hoe ingewikkeld en gevoelig de kwesties zijn waarmee ze te maken krijgen.

Samenwerking met partners

Omdat we ons bij People Intouch met het SpeakUp®-systeem alleen richten op het opsporen (de detectie ) van misstanden, kunnen we nauw samenwerken met de zogenaamde ‘Big Four’ en met andere partners die organisaties helpen bij het voorkomen (de preventie) en/of aanpakken (de correctie) van misstanden.

Doordat People Intouch in particuliere handen is, kan het bedrijf volledig onafhankelijk te werk gaan en voor verschillende projecten en klanten met verschillende partners samenwerken.

Waarom wij elke dag weer aan de slag gaan.

Wij willen bedrijven helpen om een eerlijkere, meer open en meer transparante bedrijfscultuur te creëren en ze helpen om fraude en corruptie te bestrijden. Onze SpeakUp®-oplossing ondersteunt de detectie enorm en heeft ook een belangrijke preventieve werking.